Politica de cookie-uri

1. Serviciul nu colectează automat orice informaţie, cu excepţia informaţiilor conţinute în cookie-uri.
2. Fişiere cookies reprezintă date informatice, în special fişiere de text care sunt stocate în echipamentul terminal al Utilizatorului Serviciului şi sunt destinate pentru utilizarea paginilor  web ale Serviciului. Cookies conţin de obicei numele site-ului din care provin, timpul de stocare pe dispozitivul terminal şi un număr unic.
3. Entitatea care postează pe dispozitivul terminal al Utilizatorului Serviciului fişiere cookies şi care primeşte accesul la ele este operatorul Serviciului EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. (SRL) cu sediu la Poznan, la adresa Bałtycka 6.
4. Fişiere cookies sunt folosite pentru: a) adaptarea conţinutului de site-uri web Serviciului de preferinţele utilizatorului şi de a optimiza utilizarea de site-uri web; în special, aceste fişiere vor permite recunoaşterea dispozitivului Utilizatorului Serviciului şi vor afişa în mod corespunzător site-urile web la nevoile individuale ale acestora; b) elaborare de statistici care ajută înţelegerea modului  în care Utilizatorii Serviceilui beneficiează de site-urile web, ceea ce permite îmbunătăţirea structurii şi a conţinutului lor; c) întreţinerea sesiunilor Utilizatorului Serviciului (după logare), astfel încât Utilizatorul nu are nevoie pentru fiecare subpagină a Serviciului să introducă din nou loginul şi parola ;
5. În cadrul Serviciuluil sunt folosite două tipuri de bază de cookie-uri: "per sesiune" (cookies sesiune) şi "fixe" (cookies persistente). Cookieuri "de sesiune" sunt fişiere temporare stocate  în echipamentul terminal al Utilizatorului până la deconectarea, părăsirea site-ul sau dezactivarea software-ul  (browser web). „Persistente ” fişiere cookies stocate  în echipamentul terminal al Utilizatorului pe o perioada specificată în parametrii fişierelor cookies sau până când le şterge Utilizăzorul.
6. În cadrul Serviciului sunt utilizate următoarele tipuri de cookie-uri: a) cookies "necesare", care permit utilizarea serviciilor disponibile în cadrul Serviciului, de exemplu. autentifică fişierele cookies folosite pentru serviciile care necesită  autentificarea serviciilor în cadrul Serviciului; b) fişiere cookies utilizate pentru asigurarea securităţii, de exemplu utilizate pentru a detecta fraude în domeniul autentificării în cadrul Serviciului; c) "de performanţă" fişiere cookies, care permit colectarea informaţiilor cu privire la modul de utilizare a site-urilor web ale Serviciului; d) „funcţionale " fişiere cookies care permit memorizarea " setărilor alese de Utilizator şi personalizarea interfeţei Utilizatorului, de exemplu în ceea ce priveşte limba sau regiunea din care provine Utilizatorul, dimensiunea caracterelor, aspectul site-ul web, etc.;
7. În multe cazuri, software-ul folosit pentru a naviga pe site-ul web (browser) implicit permite stocarea  fişierelor cookies în echipamentul terminal al Utilizatorului. Utilizatorii  Serviciului pot modifica în orice moment setările referitoare la fişiere cookies. Aceste setări pot fi modificate, mai ales, în aşa fel încât să blocheze manipularea automată a fişierelor cookies în setările browser-ul web sau de a informa de fiecare dată  despre adăugarea lor  în echipamentul Utilzatorului. Informaţii detaliate privind posibilităţile şi modalităţile de manipulare  fişierelor cookies sunt disponibile în setările software-ului (browser web).
8. Operatorul Serviciului informează că, restricţii privind utilizarea fişierelor cookies pot afecta o parte din fucţionalităţile disponibile pe site-ul web al Serviciului.
9. Fişierele cookies  plasate în echipamentul terminal al Utilizatorului Serviciului poat fi utilizate, de asemenea, de cooperatorii operatorului Serviciului, agenţiile de publicitate şi de parteneri.
Mai multe informaţii despre fişiere cookies sunt disponibile în secţiunea  "Help" (Ajutor) în meniul  browser-ul web.